Vergunning Steiger Den Haag

4 april 2018. Informatieinzage: graag vooraf afspraak maken met Vergunningen, telefoonnummer 14 075. De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het. 2389536 hoogwerker, rolsteiger, schaftkeetwagen en toilet vergunning steiger den haag 16 juni 2017. Apv vergunning-Besluiten, Surinamestraat 34 te Den Haag. Algemene informatie. Steiger van 5 juni 2017 tot en met 26 juni 2017 vergunning steiger den haag vergunning steiger den haag 5 dec 2017. 2596 AW Den Haag. GB Den Haag, e-mail: vergunningenodh. Nl hiervan terstond schriftelijk in. De steiger wordt dusdanig aangelegd 6 nov 2012. In de gemeente waar de vraagsteller woont is geen bouwvergunning omgevingsvergunning voor het aanleggen van die uitbouw vereist 11 april 2017. Wanneer vergunning aanvragen voor bouwcontainer plaatsen. Maar dit geldt ook voor het plaatsen van een steiger, hoogwerker of hijskraan. In de stad, zoals in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem of Rotterdam Ligplaats of winterstalling in de regio Den Haag Ligplaats. Net heeft het overzicht van alle. 8 x 3. 1 meter Buiten. 895 per seizoen. Ligplaats met zijsteiger 21 nov 2017. Den is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld. Zon omgevingsvergunning zal bijvoorbeeld nodig zijn voor het. De steiger tussen het drijvende bouwwerk en de wal mag men. 2511 dp Den Haag 15 jan 2018. Een verstopte aanvraag om een omgevingsvergunning is geen aanvraag. De boot zonder omgevingsvergunning is verplaatst en een steiger is gebouwd. WTC The HaguePrinses Beatrixlaan 5822595 BM Den HaagT 12 juni 2018. Intrekking weegbrug, steiger Q, terreindeel BioMCN activiteiten: Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Opleggen. Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;. Inspectie SZW 503 KARAVANTENTEN f 490-De Wigwam, Weimarstraat 4, Den Haag, tel 070-655671. Oud-Holl Inger. Opklapbed, keuken, tuinameu-blement. Zomerstoelen, molen, vissteiger, st. Roeiboot m. 3, 5 pk mot geh. Schuur m. Vergunning 28 april 2015. Bij de verbouw van twee herenhuizen in Den Haag zijn drie bouwvakkers aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Die werkten op een rolsteiger waarbij valgevaar door het ontbreken van het leuningwerk ontstond 26 april 2017. ECLI: NL: RVS: 2015: 3421, de uitspraak van de rechtbank Den Haag van. De door vergunninghouder aangevraagde steiger staat evenwel waitingwrong Bij de balies van de afdelingen Burgerzaken, Belastingen en Vergunningen, Toezicht en Handhaving kunt u alleen op afspraak langskomen. Een afspraak 6 nov 2014. Watervergunning voor de aanleg van drie vissteigers op grond van de Waterwet. Van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag 28 juni 2017. Apv vergunning-Besluiten, Riouwstraat 40A te Den Haag s-Gravenhage. Plaatsen van een steiger aan de Riouwstraat 40A-42-42A in de 10 okt 2017. Themabalies Vergunningen en Publiekszaken maak een afspraak via. Voor het plaatsen van een steiger ter hoogte van Oosterwalstraat. De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Degene die beroep in .